ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
راهنمای ارائه مقاله

بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی از تمامی پژوهشگرانی که با ارسال مقالات علمی خود همایش را مورد حمایت قرار دادند، با عنایت به محدودیت زمانی با نظر کمیته علمی همایش تعدادی از مقالات جهت ارائه شفاهی انتخاب شدند که از طریق سامانه و دبیرخانه جهت حضور و ارائه دعوت می شوند

الگوی ارائه شفاهی مقاله

برابر توافق دبیرخانه همایش با تعدادی از ژورنال های علمی-پژوهشی با نمایه ISI ، ISC  و Scopus امکان ارسال مقالات پذیرفته شده در این همایش جهت چاپ  در این ژونال ها میسر می باشد. امکان ارسال مقاله به این مجلات  فقط برای نویسندگانی میسر است که مقالات آنها توسط کنفرانس پذیرش شده باشد. در واقع، نویسندگان محترم ابتدا باید مقالات خود را به کنفرانس ارسال نمایند و سپس در صورت پذیرش مقالات می توانند اقدام به ثبت نام و ارسال آن به مجلات نمایند. بنابراین فقط نویسندگانی مجاز به چاپ مقالات خود در  این مجلات هستند که ابتدا هزینه کنفرانس را پرداخت کرده باشند. یادآوری می شود که ثبت نام برای چاپ مقالات در مجلات و اسامی ژورنال ها با توجه به زمینه و موضوع مقالات اعلام می گردد. لازم به ذکر است ژورنال ها با اساتید دانشگاه بررسی و آخرین بلک لیست وزارت علوم در آن لحاظ لحاظ شده است.

     
Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.