ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
ارتباط با دبیرخانه همایش

تلفن و دورنگاردبیرخانه همایش:   8936 3340- 011   

آدرس ایمیل:  info@mazandconf.ir & info.mazandconf@gmail.com

 دبیرخانه همایش همه روزه-بجز ایام تعطیل-  از ساعت ۹  الی ۱۶   آماده پاسخگویی به سوالات می باشد.

 نشانی پستی: مازندران، ساری،    صندوق پستی 875-48175

آدرس محل برگزاری همایش: ساری، جاده فرح آباد، مجتمع فرهنگی آموزشی شهید بهشتی سازمان بهزیستی کشور

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.