ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
همایش از نگاه رسانه ها
  • پایگاه خبری و اطلاع رسانی خدمات شهری ایران

http://khadamatshahri.com/

             سایت مرجع علمی و اطلاع رسانی کنفرانس ها

https://www.conference.ac/ad/economy-1/فراخوان-همایش-ملی-روش-های-نوین-احصا-درآمدهای-پایدار-شهرداری-های-کشور-با-رویکرد-اقتصاد-مقاومتی-1055.htm

  • سامانه خبری شهرداری ورامین

http://www.e-varamin.ir/همایش-ملی-روش-های-احصاء-درآمد-پایدار-شه

  • پایگاه خبری تحلیلی خزر خبر

http://khazarkhabar.com/fullcontent/33749/برگزاری-همایش-با-هدف-احصا-درآمدهای-پایدار-برای-شهرداری-ها

  • پایگاه خبری تحلیلی ساروی

http://www.saravinews.com/id/19780/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

http://www.e-varamin.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87/

 

 

http://www.avayekhazar.ir/fa/news/1097/دعوت-از-شهردار-و-رئیس-شورای-شهر-تهران-در-همایش-ملی-شهرداری%E2%80%8E

 

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.