ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
پیام دبیر همایش

تامین منابع مالی شهرداری ها و اقتصاد مقاومتی

سرمایه یا منابع مالی یکی از مهم ترین ارکان گردش امور همه سازمان ها و از جمله شهرداری هاست که مدیریت و ابداع راهکار های جدید افزایش آن، بخش حیاتی وظایف و توانمندی مدیر هر سازمان را تشکیل می دهد چرا که از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است.

مدیریت مالی نیازمند به حرکت انداختن و منظم کردن ابزارهای پولی لازم برای مقاصد توسعه شهری است که محدود به بودجه شهرداری نمی گردد بلکه تمامی منابع مالی راکد و فعال موجود در شهر را در بر می گیرد. همچنین از آنجا که شهرداریها برای اداره مطلوب امور شهر و ساختن شهری زیبا و سالم برای شهروندان، هزینه های گزافی را متحمل می شوند، بنابراین همواره بایستی در جستجوی ایجاد منابع کافی درآمد و خلق راهکارهای افزایش منابع مالی پایدار باشند.

اقتصاد مقاومتی را می توان اقتصادی تعریف نمود که در آن به تقویت زیرساخت های اقتصادی، توسعه متوازن در همه بخش ها، شناخت ظرفیت های جدید اقتصادی در داخل وخارج کشور، باهدف تامین درآمد و تولید ثروت برای جامعه توجه ویژه می شود. در اقتصاد مقاومتی هدف، استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است. با نظر به اهمیت ارائه خدمات شهری توسط شهرداری ها در جلب رضایت و خشنودی مردم همچنین شرایط کنونی کشور، ضرورت بهره گیری از اقتصاد مقاومتی در این حوزه دو چندان می شود.

لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی، عزم ملی و نهادینه شدن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد. در این راستا شورای اسلامی استان مازندران با همکاری مراکز دانشگاهی و انجمن های علمی، در نظر دارد با برگزاری "همایش ملی روش های نوین احصاء درآمد پایدار شهرداری ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی"، فرصت ارتقاء دانش و انتقال تجارب شهرداری های کشور در شناسایی راههای افزایش درآمد شهرداری ها را فراهم نماید.

در این همایش امید است با استعانت از خداوند منان، با دعوت از اساتید برتر اقتصاد و مدیریت شهری و برگزاری نشست های تخصصی به بررسی تجارب موفق شهرداری های منتخب در احصاء درآمد و ضمن معرفی توانمندی های مشاوران و مجریان خدمات شهری، فرصت تعامل، ارتقاء دانش و انتقال تجارب شهرداری های کشور در شناسایی راههای افزایش درآمد پایدار شهرداری ها فراهم  آید.

سید کمال آقامیری

رئیس شورای اسلامی استان مازندران

و دبیر همایش

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.