ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
کارگاه های تخصصی
93/05/24 - 12:24

 عناوین کارگاه های آموزشی و  نشست های تخصصی:

1- ممیزی املاک، دریچه ای به سوی درآمد پایدار

2- ایده پروری درآمد پایدار شهرداری ها

3- مدیریت گردشگری شهری، توفیقات و چالش ها

4-تجارب برتر شهرداری های منتخب در احصاء درآمد

تذکر:

 -برای شرکت کنندگان در کارگاه های تخصصی، گواهینامه آموزشی معتبر صادر می گردد.

- حضور در هر یک از کارگاه های تخصصی برای ثبت نام کنندگان در همایش رایگان می باشد،

 

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.