ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
تجارب برتر (شهردارعملگرا)

با استقرار  کمیته ممیزی، متشکل از اساتید دانشگاه، خبرگان و مدیران  خدمات و مدیریت شهری کشور در دبیرخانه همایش ، در نظر است با هدف ایجاد انگیزه و قدردانی از شهرداران موفق  در دستیابی به منابع درآمدی پایدار، نسبت به ارزیابی شهرداری های متقاضی در این زمینه اقدام گردد. شایسته است شهرداری های متقاضی حضور در این ممیزی ضمن معرفی رابط شهرداری با دبیرخانه (نام و نام خانوادگی، پست سازمانی، تلفن همراه)، مستندات اقدامات انجام شده در این زمینه را مطابق شاخص های چک لیست ممیزی، حداکثر تا تاریخ ۲۵ دی ماه به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.

دبیرخانه همایش از طریق تلفن همراه    09902900510   پاسخگوی سولات احتمالی شهرداری های محترم می باشد.

 

محورهای ممیزی:

- سیاستگذاری درآمدی با هدف تسهیل پیشبرد سیاست های توسعه شهری

- هدفمندی در اقدامات شهرداری برای اصلاح و تامین منابع درآمد شهری

- پایداری و عدالت در تامین منابع درآمدی شهرداری

 

شایان ذکر است در اختتامیه همایش ضمن معرفی  شهرداری های عملگرا و  اهدا تندیس ،  از سوی دبیرخانه همایش از شهرداران منتخب  قدردانی می گردد.

 

 

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.