ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
اهداف همایش

 

 

 

  • ایجاد فرصت تعامل؛ ارتقاء دانش؛ انتقال تجارب شهرداری های در توسعه اقتصاد شهری؛ معرفی راه های افزایش درآمد پایدار

 

  • ارتقاء جایگاه شوراها و مدیران شهرداری در حوزه درآمدهای پایدار

 

  • مقایسه علمی شهرداری های کوچک و بزرگ و کلان شهرها

 

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.