ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
اهداف همایش

ایجاد فرصت تعامل، ارتقاء دانش و انتقال تجارب شهرداری های کشور در شناسایی و معرفی راه های افزایش درآمد پایدار

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.